Trang chủ/ Câu hỏi thường gặp

Cách cài đặt ứng dụng JupViec như thế nào?

abc

Cách cài đặt ứng dụng JupViec như thế nào?

Trên iOS

  • Tìm ứng dụng App store và mở ứng dụng
  • Ở mục Tìm kiếm gõ "JupViec" 
  • Chọn và cài đặt ứng dụng

Trên Android

  • Tìm ứng dụng Play store và mở ứng dụng
  • Ở mục Tìm kiếm gõ "JupViec" 
  • Chọn và cài đặt ứng dụng

Những con số ấn tượng

2 triệu
> 100.000
97%