Trang chủ/ Câu hỏi thường gặp

Người giúp việc có được đào tạo không?

Nhân viên giúp việc được đào tạo các kĩ năng dọn dẹp cơ bản, kĩ năng sử dụng thiết bị điện, ứng xử, giao tiếp với chủ nhà.

Người giúp việc có được đào tạo không?

Nhân viên giúp việc được đào tạo các kĩ năng dọn dẹp cơ bản, kĩ năng sử dụng thiết bị điện, ứng xử, giao tiếp với chủ nhà. 

Những con số ấn tượng

2 triệu
> 100.000
97%