Trang chủ/ Câu hỏi thường gặp

Nhân viên đến mang theo những gì?

JupViec.vn

Nhân viên đến mang theo những gì?

Nhân viên khi đến nhà Khách hàng làm việc sẽ:

  • Mặc đồng phục và đeo thẻ tên Công ty
  • Mang công cụ và dụng cụ làm việc (áp dụng với Khách hàng dùng dịch vụ Lẻ, dùng Thử, Tổng vệ sinh)
  • Mang theo túi xách cá nhân, đưa túi xách cá nhân cho Khách hàng kiểm tra trước khi ra về.

Những con số ấn tượng

2 triệu
> 100.000
97%