Trang chủ/ Câu hỏi thường gặp

Thông báo nghỉ/ huỷ/ đổi lịch đã đặt như thế nào?

Quý khách vui lòng thông báo về sự thay đổi lịch làm việc đã đăng ký trước 24h bắt đầu làm việc.

Thông báo nghỉ/ huỷ/ đổi lịch đã đặt như thế nào?

Quý khách vui lòng thông báo về sự thay đổi lịch làm việc đã đăng ký trước 12h bắt đầu làm việc.

Quý khách có thể thông báo đến Công ty về sự thay đổi này qua các cách sau

  • Báo nghỉ trong mục Dịch vụ trên ứng dụng JupViec
  • Liên hệ trực tiếp lên Hotline: 19006082

Trong trường hợp Quý khách huỷ lịch từ 2h - 12h trước khi ca làm bắt đầu, Quý khách sẽ bị tính phí 20,000đ.

Trong trường hợp thông báo trước ít hơn 2h, Quý khách sẽ bị tính phí 100% ca làm để trả thu nhập cho Nhân viên.

Những con số ấn tượng

2 triệu
> 100.000
97%