DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
số lượng
mức lương
NGÀY HẾT HẠN
1
8-10M
30/11/2018
1
15 - 20M
30/11/2018
1
10 - 15 triệu + % hoa hồng
30/11/2018
1
10M - 15M
05/11/2018
3
20M - 30M
05/11/2018
1
20M - 50M
31/10/2018
ỨNG TUYỂN NGAY
Tìm người giúp việc ngay trong ngày Quý khách muốn tìm người giúp việc ngay trong ngày vui lòng đặt dịch vụ tại đây Đặt dịch vụ nhanh